Privatlivspolitik

Vi (Vi”, “Os” eller “Vores”) er forpligtet til at sikre dine personlige data og dit privatliv.

Denne fortrolighedspolitik er oprettet for at informere dig om, hvordan vi administrerer, indsamler, gemmer og bruger de oplysninger, du giver i forbindelse med webstedet immediateaccess.org (“webstedet”).

Vi vil opretholde følgende principper:

 • At være gennemsigtig med hensyn til indsamling og behandling af personlige data om dig:

Det er vigtigt for os, at du til enhver tid har alle de oplysninger, der er nødvendige for, at du kan træffe kvalificerede beslutninger om behandlingen af personoplysninger om dig, når du besøger vores hjemmeside, eller når du accepterer at begynde at handle med en tredjeparts handelsplatform. Til dette formål vil vi gøre brug af forskellige teknikker og foranstaltninger, der har til formål at give dig relevante oplysninger om behandlingen af personoplysninger om dig, på den rette måde og til den rette tid.

Hvis vi finder ud af, at du har brug for specifikke oplysninger, vil vi desuden give dig dem på det rette tidspunkt og sted.

Vi er også glade for at besvare eventuelle spørgsmål, du måtte have, og at give dig enhver afklaring, du har brug for, med forbehold for juridiske begrænsninger. Til dette formål kan du henvende dig til os ved at sende en e-mail til følgende adresse: [email protected]

 • At behandle personlige data om dig udelukkende til de formål, der er beskrevet i politikken:

De formål, hvortil vi kan behandle personoplysninger om dig, omfatter bl.a. at gøre webstedet tilgængeligt for dig og give dig en forbindelse til en tredjeparts handelsplatforme (“tjenesterne”), at forbedre brugeroplevelsen på webstedet, at forbedre tjenesterne (herunder webstedet), at beskytte vores rettigheder og interesser, at udføre forretningsmæssige og administrative aktiviteter, der understøtter leveringen af tjenesterne til webstedets brugere, og/eller at opretholde eventuelle juridiske og/eller lovgivningsmæssige krav.

Derudover vil vi behandle persondata om dig for at forstå dine personlige behov og præferencer.

 • At investere betydelige ressourcer for at respektere dine rettigheder i forbindelse med personlige data om dig:

Vi bruger betydelige ressourcer på at give dig mulighed for at udøve dine rettigheder som registreret. Derfor kan du henvende dig til os, når som helst du ønsker at gennemgå dine persondata, få os til at ændre dem, slette dem, ophøre med at bruge dem til specifikke formål eller generelt, eller overføre dem til dig eller til en tredjepart. Vi vil opfylde dine ønsker i overensstemmelse med loven.

 • At sikre personlige data om dig:

Selvom vi ikke kan love absolut beskyttelse af dine personlige data, kan vi love, at vi bruger og vil fortsætte med at bruge en bred vifte af midler og foranstaltninger, der har til formål at sikre, at dine personlige data er sikre.

Vores komplette privatlivspolitik

1. Omfanget?

Denne politik beskriver, hvilken slags personoplysninger virksomheden indsamler om fysiske personer, og hvordan den indsamler dem, bruger dem, deler dem med tredjeparter, sikrer dem, behandler dem osv.

I denne politik henviser “personoplysninger” til alle oplysninger vedrørende en identificeret eller identificerbar fysisk person. En identificerbar fysisk person er en, der kan identificeres, direkte eller i kombination med yderligere oplysninger, som vi har, eller som vi har adgang til.

I denne politik henviser “behandling” af personoplysninger til enhver handling eller række af handlinger, der udføres på personoplysninger, herunder indsamling, registrering, organisering, strukturering, opbevaring, tilpasning eller ændring, genfinding, konsultation, brug, videregivelse ved transmission, formidling eller på anden måde tilgængeliggørelse, justering eller kombination, begrænsning, sletning eller destruktion af personoplysninger.

Vores tjenester er beregnet til et generelt publikum og er ikke rettet mod børn under 18 år. Vi indsamler eller anmoder ikke bevidst om oplysninger fra nogen under 18 år eller tillader bevidst sådanne personer at få adgang til vores tjenester. Hvis vi finder ud af, at der er indsamlet oplysninger om et barn, vil vi tage rimelige skridt til at slette sådanne oplysninger så hurtigt som muligt.

2. Hvornår indsamler vi personlige data om dig?

Vi indsamler persondata om dig, når du bruger tjenesterne, bruger servicekanalerne og bruger hjemmesiden. I nogle tilfælde vil du aktivt give os personoplysningerne, og i andre tilfælde vil vi indsamle personoplysningerne om dig ved at undersøge og analysere din brug af vores tjenester og/eller vores servicekanaler eller modtage dine data fra vores tredjepartspartnere.

3. Ingen forpligtelse til at levere personlige data til virksomheden og dens konsekvenser

Du er ikke forpligtet til at give os nogen personlige data om dig. I nogle tilfælde vil manglende afgivelse af sådanne personoplysninger dog forhindre os i at levere tjenesterne til dig, forhindre din brug af webstedet og/eller forårsage funktionsfejl i tjenesterne og på webstedet.

4. Hvilke typer personlige data indsamler vi? Vi indsamler personlige data, hver gang du besøger hjemmesiden:

Disse oplysninger omfatter online aktivitetslog, trafikoplysninger (herunder, uden begrænsning, IP-adresse, tidspunkt for adgang, dato for adgang, besøgte web- og mobilside(r), anvendt sprog, softwarekraschrapporter og type af anvendt browser, oplysninger om den enhed, du brugte. Nogle af disse oplysninger identificerer dig muligvis ikke personligt og udgør derfor ikke persondata.

Personlige data, vi modtager fra dig: alle personlige data, du giver os af egen fri vilje, når du kontakter en tredjeparts handelsplatform gennem os.

Personoplysninger, som du specifikt giver til tredjepartsplatforme for at kunne handle: Disse oplysninger omfatter dit fulde navn, telefonnummer og e-mailadresse.

5. Formålene med behandlingen af personoplysninger og deres juridiske grundlag

Virksomheden behandler dine persondata til et eller flere af de formål, der er beskrevet i dette afsnit, og i henhold til det relevante retsgrundlag.

Virksomheden vil ikke behandle personoplysninger om dig, medmindre der er et juridisk grundlag for en sådan behandling. De juridiske grundlag, i henhold til hvilke virksomheden kan behandle personoplysninger om dig, er som følger:

 • Du har givet samtykke til behandling af dine personlige data til et eller flere specifikke formål. Dette henviser til tilfælde, hvor du specifikt giver dine oplysninger via hjemmesiden, så vi kan sende dem til en tredjeparts handelsplatform.
 • Behandlingen er nødvendig af hensyn til de legitime interesser, der forfølges af virksomheden eller af en tredjepart. For eksempel med det formål at forbedre vores tjenester eller til udøvelse eller forsvar af juridiske krav.
 • Behandlingen er nødvendig for at overholde en juridisk forpligtelse, som virksomheden er underlagt.

Hvis du ønsker at modtage flere oplysninger om, hvordan behandlingen er nødvendig med henblik på de legitime interesser, der forfølges af virksomheden eller af en tredjepart, kan du til enhver tid henvende dig til os ved at sende en meddelelse til e-mailadressen.

Følgende liste skitserer de formål, som vi kan behandle personoplysninger om dig til, og det juridiske grundlag for en sådan behandling:

FormålJuridisk grundlag
1For at kunne sende dine oplysninger til tredjeparter på din anmodning med henblik på at henvende sig digitalt, kan tradingWe indsamle personlige data om dig for at sende dem til tredjeparter, hvis du specifikt anmoder om det.Du har givet samtykke til behandling af dine personlige data til et eller flere specifikke formål.
2For at svare på dine forespørgsler, anmodninger og/eller klagerBehandling af personoplysninger om dig er påkrævet for at svare på forespørgsler, du har vedrørende din brug af tjenesterne.Behandlingen er nødvendig med henblik på de legitime interesser, der forfølges af virksomheden eller af en tredjepart.
3For at overholde eventuelle juridiske forpligtelser eller retslige eller administrative påbud behandler vi personoplysninger om dig for at overholde vores forskellige juridiske forpligtelser.Behandling er nødvendig for at overholde en juridisk forpligtelse, som virksomheden er underlagt.
4For at forbedre vores tjenester kan vi bruge personlige data om dig til at forbedre vores tjenester. En sådan behandling vil bl.a. omfatte eventuelle nedbrudslogfiler eller andre fejlrapporter, der er indhentet i forbindelse med tjenester.Behandlingen er nødvendig med henblik på de legitime interesser, der forfølges af virksomheden eller af en tredjepart.
5For at forhindre bedrageri, misbrug af vores tjenesterBehandling er nødvendig med henblik på de legitime interesser, der forfølges af virksomheden eller af en tredjepart.
6For at udføre og vedligeholde forskellige aktiviteter, der understøtter leveringen af vores tjenester. Sådanne aktiviteter omfatter backoffice-funktioner, forretningsudviklingsaktiviteter, strategisk beslutningstagning, tilsynsmekanismer osv.Behandlingen er nødvendig med henblik på de legitime interesser, der forfølges af virksomheden eller af en tredjepart.
7For at udføre analyse, herunder statistisk analyse Vi bruger forskellige analytiske foranstaltninger (herunder statistiske) til at træffe beslutninger om forskellige spørgsmål.Behandlingen er nødvendig med henblik på de legitime interesser, der forfølges af virksomheden eller af en tredjepart.
8For at beskytte vores og tredjeparters interesser, rettigheder og aktiver, herunder indledning, udøvelse eller forsvar af juridiske krav, kan vi behandle personoplysninger om dig for at beskytte vores eller tredjeparters interesser, rettigheder og aktiver i henhold til enhver lov, regulering eller aftale, herunder alle vores vilkår og betingelser og politikker.Behandlingen er nødvendig med henblik på de legitime interesser, der forfølges af virksomheden eller af en tredjepart.

6. Overførsel af personlige data til tredjeparter

Virksomheden kan også dele personlige data om dig med tredjeparter, der leverer tjenester til os, såsom lagrings- og hostingudbydere, IP-adresseoplysninger, analyse af brugeroplevelse og forskning, analytiske, tekniske og diagnostiske tjenester.

Derudover kan du specifikt anmode om, at vi sender visse personlige data om dig til tredjeparts handelsplatforme. I sådanne tilfælde vil vi dele de persondata, som du giver os til dette formål, med sådanne tredjeparter, og deres brug af dine persondata vil være underlagt deres egne privatlivspolitikker. Vi kan dele dine personlige data med flere tredjeparts handelsplatforme.

Virksomheden kan også dele personoplysninger om dig med sine relaterede enheder og forretningspartnere, som forsyner den med ressourcer, der gør det muligt for virksomheden at berige og forbedre niveauet af tjenester og produkter, den leverer til sine brugere.

Virksomheden kan dele personoplysninger om dig med statslige, lokale, officielle og regulerende myndigheder, samt hvis en sådan videregivelse er påkrævet for at beskytte vores og tredjeparters interesser, rettigheder og aktiver, herunder indledning, udøvelse eller forsvar af juridiske krav.

Derudover kan vi videregive personoplysninger om dig til potentielle købere eller investorer af eller långivere til virksomheden og/eller ethvert selskab i den koncern, som virksomheden er en del af, eller i tilfælde af en lignende transaktion (herunder salg af aktiver i virksomheden og/eller ethvert selskab i den koncern, som virksomheden er en del af), og/eller i forbindelse med enhver fusion, reorganisering, konsolidering eller konkurs af virksomheden og/eller ethvert selskab i den koncern, som virksomheden er en del af.

7. Cookies og tjenester fra tredjeparter

Vi kan bruge visse tredjepartstjenester, såsom analysevirksomheder eller virksomheder, der leverer reklamer på vores websted, som også kan bruge cookies eller andre teknologier, og disse fremgangsmåder og udbydere er underlagt deres egne politikker.

Cookie (som er en lille tekstfil) installeres på den enhed, hvormed du besøger eller tilgår hjemmesiden. Cookies gør det muligt at indsamle oplysninger om dig og din adfærd for at forbedre din brugeroplevelse, for at huske dine præferencer og indstillinger og for at tilpasse og tilbyde dig produkter og tjenester, der kan interessere dig. Cookies kan også bruges til at indsamle statistik og udføre analyser.

Nogle af de cookies, vi kan bruge, er sessionscookies, som downloades midlertidigt til din enhed og varer, indtil du lukker din webbrowser, mens andre er vedvarende cookies, som bliver på din enhed, efter at du er holdt op med at browse på webstedet, og som kan bruges til at hjælpe webstedet med at huske dig som en tilbagevendende besøgende, når du vender tilbage til webstedet.

Typer af cookies:

De cookies, vi kan bruge, er klassificeret efter deres funktionalitet som følger:

Type af cookieFormålYderligere oplysninger
Strengt nødvendige cookiesDisse cookies er strengt nødvendige for at gøre det muligt for dig at navigere på hjemmesiden og bruge de funktioner, du har anmodet om. Sådanne cookies er afgørende for at hjælpe din enhed med at downloade eller streame oplysninger, så du kan navigere rundt på webstedet, bruge dets funktioner og vende tilbage til sider, du tidligere har besøgt.Disse cookies indsamler personlige data om dig, såsom brugernavn og sidste login-dato, og identificerer dig som værende logget ind på hjemmesiden. Disse cookies slettes, når du lukker din webbrowser (sessionscookies).
Funktionalitets-cookiesDisse cookies bruges til at genkende dig, når du vender tilbage til hjemmesiden, og giver os mulighed for at huske dine valg og præferencer.Disse cookies overlever lukningen af din webbrowser og varer indtil deres gældende udløbstid.
Cookies til ydeevneDisse cookies bruges til at levere aggregerede statistikker om hjemmesidens ydeevne og til at teste og forbedre denne ydeevne for at give en bedre brugeroplevelse. Derudover giver de os mulighed for at udføre analytiske funktioner på hjemmesiden.Disse cookies indsamler anonymiserede data, der ikke er relateret til en identificeret eller identificerbar fysisk person. Disse cookies er gyldige i forskellige perioder; nogle slettes, når du lukker din browser, mens andre har en ubestemt gyldighedsperiode.

Blokering og fjernelse af cookies

Du kan ændre dine browserindstillinger for at blokere og slette nogle eller alle cookies. Se venligst nedenstående links til instruktioner om, hvordan du gør dette i forhold til nogle af de mest populære webbrowsere:

 • Firefox
 • Microsoft Edge
 • Google Chrome
 • Safari

Bemærk dog, at hvis du gør det, vil nogle af eller alle hjemmesidens funktioner måske ikke fungere efter hensigten.

MEDDELELSE OM ONLINE SPORING

PÅ NUVÆRENDE TIDSPUNKT UNDERSTØTTER DENNE TJENESTE IKKE DO-NOT-TRACK-SIGNALER.

8. Opbevaring af personlige data om dig

Virksomheden opbevarer personoplysninger om dig, så længe det er nødvendigt for at opfylde formålet med behandlingen af personoplysningerne som beskrevet i denne politik, eller i en længere periode som krævet i henhold til den lovgivning, regulering, politikker og ordrer, der gælder for os.

Vi vil dele dine oplysninger med tredjeparts handelsplatforme i en periode på 12 måneder, og med vores samtykke vil vi gøre det i yderligere 12 måneder.

For at sikre, at personoplysninger om dig ikke opbevares i længere tid end nødvendigt, gennemgår vi regelmæssigt de personoplysninger, vi opbevarer, for at undersøge, om de kan slettes.

9. Overførsel af persondata til et tredjeland eller en international organisation

Personoplysninger om dig kan blive overført til et tredjeland (dvs. andre jurisdiktioner end den, du bor i) eller til internationale organisationer. Under sådanne omstændigheder skal virksomheden træffe passende sikkerhedsforanstaltninger for at sikre beskyttelsen af personoplysninger om dig og sørge for, at registreredes rettigheder kan håndhæves, og at der er effektive retsmidler til rådighed for registrerede.

Hvis du er bosiddende i EØS (Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde), skal du være opmærksom på, at disse sikkerhedsforanstaltninger og beskyttelse vil være tilgængelig, hvis et af følgende er opfyldt:

 • Overførslen sker til et tredjeland eller en international organisation, som EU-Kommissionen har besluttet giver et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for de personoplysninger, der overføres til den i henhold til artikel 45, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 (“GDPR”).
 • Overførslen sker i henhold til et retligt bindende og eksigibelt instrument mellem offentlige myndigheder eller organer i henhold til artikel 46, stk. 2, litra a), i GDPR; eller
 • Overførslen sker i overensstemmelse med de standardbestemmelser om databeskyttelse, der er vedtaget af EU-Kommissionen i henhold til artikel 46, stk. 2, litra c), i GDPR. De klausuler, som EU-Kommissionen har vedtaget, kan ses på https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en.

Du kan anmode om, at virksomheden giver dig oplysninger om de sikkerhedsforanstaltninger, den anvender til at beskytte de personoplysninger om dig, der overføres til et tredjeland eller en international organisation, ved at sende en e-mail til følgende adresse: [email protected]

10. Beskyttelse af personlige data om dig

Vi implementerer passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre et passende sikkerhedsniveau for persondata under hensyntagen til de risici, der er forbundet med behandlingen, især utilsigtet eller ulovlig destruktion, tab, ændring, uautoriseret videregivelse af eller adgang til persondata, der overføres, opbevares eller på anden måde behandles.

Vi kan ikke garantere, og vi repræsenterer heller ikke, at der vil være fejlfri ydeevne med hensyn til fortroligheden af dine personlige data, og vi vil ikke være ansvarlige for nogen indirekte, tilfældige, følgeskader eller strafskader i forbindelse med brug eller frigivelse af personlige data om dig, herunder, men ikke begrænset til, videregivelse af personlige data på grund af fejl i transmission, uautoriseret tredjepartsadgang eller andre årsager uden for vores rimelige kontrol.

Vi kan på grund af juridiske eller andre forpligtelser uden for vores kontrol være forpligtet til at overføre personlige data om dig til tredjeparter, såsom offentlige myndigheder. Under sådanne omstændigheder har vi begrænset kontrol over det beskyttelsesniveau, som sådanne tredjeparter yder personoplysningerne om dig.

Enhver overførsel af personlige data via internettet kan ikke sikres fuldt ud. Derfor kan virksomheden ikke sikre beskyttelsen af personoplysninger om dig, når de overføres via internettet til os.

11. Links til tredjeparters hjemmesider

Hjemmesiden kan indeholde links til tredjeparters hjemmesider og/eller applikationer. Virksomheden kontrollerer ikke sådanne websteder og applikationer eller indsamlingen og/eller behandlingen af personoplysninger om dig af sådanne websteder og applikationer, og vi er ikke ansvarlige for sådanne websteder og applikationer eller for deres privatliv og databeskyttelsespolitikker og aktiviteter. Denne politik gælder ikke for handlinger, der foretages via sådanne websteder og/eller applikationer.

Når du tilgår sådanne tredjeparters hjemmesider og/eller applikationer, anbefaler vi, at du omhyggeligt gennemgår deres privatlivspolitikker, før du bruger sådanne hjemmesider og/eller applikationer, og før du videregiver nogen personlige data om dig.

13. Dine rettigheder med hensyn til dine personlige data

Generelt har du ret til at anmode om, at vi bekræfter, om personoplysninger om dig indsamles af os, at bede om at gennemgå sådanne data, at rette indholdet, hvis det er relevant, og at slette de personoplysninger, som vi ikke længere har brug for. Du kan også begrænse dit samtykke til visse former for behandling af dine personlige oplysninger.

Hvis du er bosiddende i EØS, bedes du læse dette afsnit nedenfor:

Du er berettiget til følgende rettigheder i forbindelse med dine personlige data. For at udøve sådanne rettigheder kan du sende en anmodning om at udøve dine rettigheder til følgende e-mailadresse:

Ret til adgang

Du har ret til at modtage bekræftelse fra Virksomheden om, hvorvidt Personoplysninger om dig behandles eller ej, og, hvis det er tilfældet, adgang til Personoplysningerne og følgende oplysninger: (1) formålene med behandlingen; (2) de berørte kategorier af personoplysninger; (3) de modtagere eller kategorier af modtagere, som personoplysningerne er blevet eller vil blive videregivet til, især modtagere i tredjelande uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) eller internationale organisationer; (4) hvis det er muligt, den påtænkte periode, hvor personoplysningerne vil blive opbevaret, eller, hvis det ikke er muligt, de kriterier, der anvendes til at bestemme denne periode; (5) eksistensen af retten til at anmode virksomheden om berigtigelse eller sletning af personoplysninger eller begrænsning af behandlingen af personoplysninger om dig eller til at gøre indsigelse mod en sådan behandling; (6) retten til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed; (7) hvis personoplysningerne ikke indsamles fra dig, alle tilgængelige oplysninger om kilden; (8) eksistensen af profilering; og (9) hvis personoplysninger overføres til et tredjeland uden for EØS eller til en international organisation, de passende sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med overførslen.

Virksomheden skal levere en kopi af de personlige data, der behandles, og kan opkræve et rimeligt gebyr for yderligere kopier, som du anmoder om. Hvis du fremsætter anmodningen elektronisk, og medmindre du anmoder om andet, skal oplysningerne gives i en almindeligt anvendt elektronisk form.

Retten til at få en kopi af personoplysningerne må ikke påvirke andres rettigheder og friheder negativt. Hvis anmodningen skader andres rettigheder og friheder, kan virksomheden derfor ikke opfylde din anmodning eller gøre det på en begrænset måde.

Ret til berigtigelse

Du har ret til at få virksomheden til at berigtige unøjagtige personoplysninger om dig. Under hensyntagen til formålet med behandlingen har du ret til at få ufuldstændige personoplysninger om dig suppleret, herunder ved at afgive en supplerende erklæring.

Ret til sletning

gælder følgende begrundelse: (a) Personoplysningerne er ikke længere nødvendige i forhold til det formål, hvortil de blev indsamlet eller på anden måde behandlet; (b) du trækker dit samtykke, som behandlingen er baseret på, tilbage, og der ikke er nogen anden juridisk grund til behandlingen; (c) du til enhver tid af grunde, der vedrører din særlige situation, gør indsigelse mod behandlingen af personoplysninger om dig, der er baseret på de legitime interesser, der forfølges af os eller af en tredjepart, og der ikke er nogen overordnede legitime grunde til behandlingen; (d) du gør indsigelse mod behandlingen af personoplysninger om dig til direkte markedsføringsformål; (e) Personoplysningerne er blevet behandlet ulovligt; eller (f) Personoplysningerne om dig skal slettes for at overholde en juridisk forpligtelse i EU’s eller medlemsstaternes lovgivning, som virksomheden er underlagt.

Denne ret finder ikke anvendelse i det omfang, behandlingen er nødvendig (a) til overholdelse af en juridisk forpligtelse, der kræver behandling i henhold til EU-lovgivning eller medlemsstatslovgivning, som virksomheden er underlagt; eller (b) til etablering, udøvelse eller forsvar af juridiske krav.

Ret til begrænsning af behandling

Du har ret til at få virksomheden til at begrænse behandlingen af personoplysninger om dig, hvis et af følgende forhold gør sig gældende: (a) nøjagtigheden af personoplysningerne bestrides af dig i en periode, der gør det muligt for virksomheden at verificere nøjagtigheden af personoplysningerne om dig; (b) behandlingen er ulovlig, og du modsætter dig sletning af personoplysningerne om dig og anmoder i stedet om begrænsning af brugen af dem; (c) virksomheden ikke længere har brug for personoplysningerne om dig til behandlingsformålene, men personoplysningerne kræves af dig til etablering, udøvelse eller forsvar af juridiske krav; (d) hvis behandlingen af personoplysninger om dig er nødvendig med henblik på de legitime interesser, der forfølges af virksomheden eller af en tredjepart, medmindre vi påviser overbevisende legitime grunde til behandlingen, der tilsidesætter dine interesser, rettigheder og friheder eller til etablering, udøvelse eller forsvar af juridiske krav; eller (e) hvis personoplysningerne om dig behandles med henblik på direkte markedsføring, herunder profilering, i det omfang de er relateret til sådan direkte markedsføring.

Hvis behandlingen af personoplysninger om dig er blevet begrænset efter din anmodning, må sådanne personoplysninger, med undtagelse af opbevaring, kun behandles med dit samtykke eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en anden fysisk eller juridisk persons rettigheder, eller af hensyn til vigtige samfundsinteresser i Den Europæiske Union eller i en medlemsstat.

Ret til dataportabilitet

Du har ret til at modtage de personoplysninger om dig selv, som du har givet til virksomheden, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt ret til at overføre sådanne personoplysninger til en anden dataansvarlig, hvis (a) behandlingen er baseret på dit samtykke eller på en kontrakt, som du er part i, og (b) behandlingen udføres med automatiserede midler.

Når du udøver din ret til dataportabilitet, har du ret til, at personoplysningerne om dig overføres direkte fra virksomheden til en anden dataansvarlig, hvor det er teknisk muligt. Udøvelsen af din ret til dataportabilitet berører ikke dine og virksomhedens rettigheder i henhold til din ret til sletning. Derudover må retten til dataportabilitet ikke påvirke andres rettigheder og friheder negativt.

Ret til at gøre indsigelse

Du har til enhver tid ret til af grunde, der vedrører din særlige situation, at gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger om dig, der er baseret på de legitime interesser, der forfølges af virksomheden eller af en tredjepart, herunder profilering baseret på sådanne legitime interesser. I så fald vil vi ikke længere behandle personoplysningerne om dig, medmindre vi kan påvise tvingende legitime grunde til behandlingen, der tilsidesætter dine interesser, rettigheder og friheder, eller til etablering, udøvelse eller forsvar af juridiske krav.

Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysninger om dig til direkte markedsføringsformål, herunder profilering, i det omfang det er relateret til sådan direkte markedsføring.

Ret til at trække samtykke tilbage

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage, som du har givet os med henblik på behandling af personoplysninger om dig, uden at det påvirker lovligheden af behandling baseret på dit samtykke, før det blev trukket tilbage.

Ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed

Du har ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed, der er oprettet af en medlemsstat for at beskytte fysiske personers grundlæggende rettigheder og friheder i forbindelse med behandling af personoplysninger inden for Den Europæiske Union.

Dine rettigheder med hensyn til persondata om dig som beskrevet i dette afsnit 13 kan være begrænset af EU-lovgivning eller medlemsstatslovgivning, som virksomheden er underlagt.

Vi skal give dig de ønskede oplysninger i henhold til dine rettigheder beskrevet i dette afsnit 13 uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder inden for en måned efter modtagelse af anmodningen. Denne periode kan forlænges med yderligere to måneder, hvis det er nødvendigt, under hensyntagen til anmodningernes kompleksitet og antal. Vi skal informere dig om en sådan forlængelse inden for en måned efter modtagelsen af din anmodning sammen med årsagerne til forsinkelsen.

De oplysninger, der anmodes om i henhold til dine rettigheder beskrevet i dette afsnit 13, skal leveres gratis, medmindre andet er angivet i dette afsnit 13. Hvis anmodninger er åbenlyst ubegrundede eller overdrevne, især på grund af deres gentagne karakter, kan vi enten (a) opkræve et rimeligt gebyr under hensyntagen til de administrative omkostninger ved at levere oplysningerne eller kommunikationen eller foretage den ønskede handling, eller (b) nægte at efterkomme anmodningen.

Virksomheden kan kræve, at du giver yderligere oplysninger, der er nødvendige for at bekræfte din identitet for at opfylde din anmodning i henhold til dine rettigheder beskrevet i dette afsnit 13, hvis vi har rimelig tvivl om identiteten af den fysiske person, der fremsætter anmodningen.

12. Ændringer til denne politik

Vi kan fra tid til anden ændre vilkårene i denne politik. Når vi ændrer denne politik, vil vi underrette dig om sådanne ændringer ved at offentliggøre den opdaterede politik på hjemmesiden. Når vi foretager væsentlige ændringer i denne politik, vil vi desuden bestræbe os på at informere dig om sådanne ændringer via kommunikationsmidler, som vi mener er rimeligt egnede til at informere dig om sådanne ændringer, og ved at offentliggøre en meddelelse om sådanne ændringer på hjemmesiden. Medmindre andet er angivet, træder alle ændringer i kraft ved offentliggørelsen af den opdaterede politik på vores hjemmeside.